จันทร์. เม.ย. 15th, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนด Privacy Policy ของเว็บบาคาร่าออนไลน์ poeza.net ที่อธิบายและระบุนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบถึงวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และปกป้องโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น ๆ และยังอธิบายถึงวิธีที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงวิธีการติดต่อกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อขอข้อมูล สอบถามหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เกมออนไลน์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้งาน เพศ อายุ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานให้ไว้เมื่อลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม เช่น ใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม หรือเพื่อติดต่อผู้ใช้งานเพื่อข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชี

การเปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์เกมออนไลน์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกและมีวิธีที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ

การใช้คุกกี้ (cookies) หรือเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน การเข้าชมเว็บไซต์ การคลิกลิงก์ หรือข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีเข้ารหัส (encryption) การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการรักษาความลับ

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ระบุว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช่ใช้บังคับกับเว็บไซต์นั้น และแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการอัปเดตเป็นครั้งคราว และอธิบายวิธีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง